Revista Studia Securitatis (ISSN 1843-1925) , subintitulată Revistă de studii de securitate este o publicație academică peer-review, cu o frecvența de apariție bianuală, propunând studii din domeniile securității internaționale, naționale, comunitare și private, precum și analize de securitate militară, economică, socială, politică,  ș.a.

Apare începând cu anul 2007, sub egida Facultății de Știinte Politice, Relații Internaționale și Studii Europene a Universității Lucian Blaga din Sibiu (din 2012 sub egida Departamentului de Relații Internaționale, Științe Politice și Studii de Securitate al Facultății de Științe Socio-Umane din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu).

Publicația își propune diseminarea rezultatelor cercetării științifice către cadre didactice universitare, cercetători, jurnaliști, studenți, experți non-guvernamenali și funcționari guvernamentali, alți specialiști în domeniul securității, din țară și străinătate.

Publică articole în limba engleză.

Universitatea Lucian Blaga SIbiu

 

Copyright © 2013, Lucian Blaga University of Sibiu
Department of International Relations, Political Science and Security Studies
550324 Sibiu, Calea Dumbrăvii 34
Tel. / Fax: +40-0269-422169
Web: http://reviste.ulbsibiu.ro/studiasecuritatis/
E-mail: magazine.studiasecuritatis@ulbsibiu.ro

ISSN 1843-1925