Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Start
Autori
 
Peer rewiev
 
Stiri
 
Link-uri
 
Română English
Caută

Call for papers

Vă reaminitm că 10 martie şi 10 octombrie sunt datele limită pentru expedierea articolelor dumneavoastră pentru publicare în revista Antropomedia.

La şase luni după apariţia variantei tipărite a revistei, articolele vor fi disponibile în întregime pe site-ul publicaţiei, la adresa: http://reviste.ulbsibiu.ro/antropomedia

Reguli de editare

Iată câteva reguli de redactare pentru publicarea articolelor dumneavoastră în Antropomedia:

Articolul trebuie să conţină îm mod obligatoriu, în limba engleză:

- traducerea titlului;
- un abstract / rezumat (10-12 rânduri);
- cuvinte cheie (5-8 cuvinte);

Articolul nu trebuie să depăşească 10-15 pagini (aproximativ 20,000 de caractere cu spaţii)
Textul trebuie să fie scris în engleză, franceză, germană sau română.
Textul trebuie să fie scris în word 97 sau ulterior.
Toate trimiterile bibliografice trebuie să fie incluse în corpul textului (nume, an, pagină)
Bibliografia articolului trebuie să se regăsească la sfârşitul textului, în ordine alfabetică.

Exemple:

Pentru cărţi
Grozea 2001 – GROZEA Lucian, Gnoza. Jocurile Fiinţei în gnoza valentiniană, Editura Paideia, Bucureşti, 2001.

Pentur lucrări publicate &in volum
Grozea 2009 – GROZEA Lucian, Aporetica metafizicii în „Eonul Dogmatic”, în Caietele Blaga, Festivalul internaţional „Lucian Blaga”, ediţia a XXIX-a, Alba Iulia, 2009, Editura Altip, pp. 92-97.

Pentru un articol dintr-o revistă

Cu un autor
Grozea 2010 – GROZEA Lucian, Publicistica Părintelui Dumitru Stăniloae – o moştenire uitată ?, în Antropomedia, an I, nr. 1/2010, Sibiu, pp. 65-71.

Cu doi autori
Nume 1, Nume 2, Anul – Nume, Prenume, Titlul, Revista, numărul, anul, paginile.

Cu mai mult de doi autori
Nume et alii, Anul – Nume, Prenume, Nume Preunme, Numer Prenume, Titlul, Revista, numărul, anul, paginile.

Abrevieri
RSPT – Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques, Paris.

Calendar

Termenul limită pentru expedierea lucrărilor este 10 martie şi 10 octombrie în fiecare an.

Rezultatele evaluării articolului de către colegiul ştiinţific vor fi comunicate până la 10 aprilie, respectiv 10 noiembrie.

Declaraţie de responsabilitate

 

coperta

Informaţii de contact

Adresa: Sibiu, str. Brutarilor, nr. 3
550201, România
Tel: +40-(269) 21.82.87 int. 113
Fax:+40-(269) 21.43.01
E-mail: revista.antropomedia@ulbsibiu.ro
Web: http://reviste.ulbsibiu.ro/antropomedia/ro/

Informatii Contact ULBS | Sitemap ULBS | Text-Only | Cerinţe Browser | Pentru sugestii vă rugăm contactaţi webmaster-ul

Copyright © 1998-2020 Departamentul de Comunicaţii și Marketing | Termeni de utilizare | Made with Adobe
comparable
butch-rapid