CUPRINS NR. 2 AN 2010

Abrevieri

I. STUDII

1. Drept privat

Alexandru BACACI, Anastasia GRAMMATIKAKI-ALEXIOU, Cristina-Mihaela LUPU, Elemente de drept comparat privind încheierea căsătoriei în România şi Grecia (Rezumat/Abstract)

María Fernanda JUPPET EWING, El mandato y responsabilidad del Gerente General en las Sociedades Anónimas (Rezumat/Abstract)

Sami A. ALDEEB ABU-SAHLIEH, Le chien en droit musulman (Rezumat/Abstract)

Călina JUGASTRU, Câteva noţiuni de bioetică în dreptul român (Rezumat/Abstract)

Cornelia MUNTEANU, Coproprietatea forţată asupra părţilor comune din clădirile cu mai multe apartamente ori spaţii cu altă destinaţie în actuala reglementare şi în Noul Cod civil (Rezumat/Abstract)

Monica GHEORGHE, Contractul individual de muncă pe durată determinată în dreptul comparat (Rezumat/Abstract)

Andreea Corina TÂRŞIA, Relaţia dintre conflictul de interese, corupţie şi fraudă (I). Accepţiuni ale conflictului de interese în legislaţie, doctrină şi jurisprudenţă (Rezumat/Abstract)

Alin GAVRILESCU, Relaţiile personale dintre părinţi şi copii – element fundamental al vieţii de familie (Rezumat/Abstract)

Oana Roxana BEURAN, Profesia de notar şi funcţia publică în dreptul român contemporan (Rezumat/Abstract)

Ioan MUNTEAN, Consideraţii privind dolul, viciu al voinţei juridice (Rezumat/Abstract)

2. Drept judiciar privat

Ioan LEŞ, Disponibilitatea procesuală în viziunea Noului Cod de procedură civilă (Rezumat/Abstract)

Sebastian SPINEI, Caracteristici esenţiale ale apelului şi recursului în procedura civilă. Origini şi transformări (Rezumat/Abstract)

Alexandru SUCIU, Incidente procesuale care afectează cercetarea în fond a acţiunii civile (II) (Rezumat/Abstract)

3.Drept public şi ştiinţe administrative

Nicolaie ŞUTEU, Istoria reglementărilor în materia ordinii şi liniştii publice (Rezumat/Abstract)

Anda SANTAI, Aplicarea legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive (I) (Rezumat/Abstract)

Laura-Maria CRĂCIUNEAN, Discuţii cu privire la condiţiile de admisibilitate ale comunicărilor adresate Comitetului pentru Drepturile Economice, Sociale şi Culturale (Rezumat/Abstract)

Ana MOCANU-SUCIU, Ruperea egalităţii în faţa sarcinilor publice – fundament al responsabilităţii puterii publice (Rezumat/Abstract)

Laurenţiu ŞONERIU, Prezumţia de nevinovăţie în materie contravenţională (Rezumat/Abstract)

Andreea DRAGOMIR, Impactul utilizării mijloacelor electronice în domeniul biroticii şi stresul vizual – între reglementare şi tehnică (Rezumat/Abstract)


Home Page | Scurt istoric si tematica | Consiliul stiintific si colegiul de redactie | Date de identificare | Contact | Site Map